Toram – gwarancja

  • Producent udziela dwuletniej gwarancji na parapety wewnętrzne,
  • Okres gwarancji rozpoczyna się z datą wystawienia faktury,
  • Każdy parapet należy przed i podczas montażu sprawdzić pod kątem wymiarów, uszkodzeń mechanicznych, widocznych usterek tj. zarysowań, ubytków lakieru lub okleiny, różnic kolorystycznych. W przypadku montażu parapetów z wadami producent nie uwzględnia roszczeń, takie parapety wykluczone są z postępowania reklamacyjnego,
  • Parapety lakierowane i fornirowane są wysokogatunkowymi produktami drewnopochodnymi, dlatego, podobnie jak inne produkty tego rodzaju, reagują na ekstremalne zmiany klimatyczne,
  • Parapety należy montować tylko w suchych pomieszczeniach, po całkowitym zakończeniu prac murarsko-tynkarskich. Nie wolno montować parapetów wewnętrznych bez uprzedniego zamontowania parapetów zewnętrznych, jak również w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na wolnym powietrzu,
  • Uszkodzenia parapetów spowodowane niewłaściwym montażem i działaniem wilgoci nie stanowią podstaw do reklamacji. Należy pamiętać, iż pianka poliuretanowa łączy się ze strukturą parapetu, powodując stałe uszkodzenie jego powierzchni,
  • Zróżnicowana kolorystyka i zmiana barwy (ciemnienie) na skutek działania promieni słonecznych są naturalnymi cechami drewna i nie podlegają reklamacji,
  • Parapety należy pielęgnować na sucho lub lekko zwilżoną szmatką.
  • Nie wolno stosować środków do szorowania lub żrących proszków/płynów
  • Trwałe narażenie parapetów jak i innych produktów drewnopodobnych na działanie wody lub wysokiej wilgoci (np. wyciekająca woda z doniczek) może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
toram parapety wewnetrzne mdf